מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

אנו, חברת סמארטיקט בע"מ המפעילה את אתר ומערכת Smarticket (להלן: "החברה", "Smarticket" ו/או "המערכת") מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלים האתר והמערכת בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בהם, וכיצד משתמשים במידע הנמסר להם על-ידיך או הנאסף בעת השימוש בהם.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת למסמך התקנון אליו מחויב כל מבקר באתר ו/או משתמש במערכת והיא באה להוסיף עליו מבלי לגרוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 

שמירת מידע במערכת

בעת הרישום למערכת והשימוש בה נאסף, נשמר ומעובד מידע הנוגע למבקרים השונים באתר ומשתמשי המערכת (כולם יחדיו וכל אחד: "משתמש" ו/או "אתה"), המאפשר זיהוי אישי של האדם אליו הוא מתייחס:

  • מידע הנוגע לבעל החשבון במערכת (להלן: "בעל החשבון"), לפעילות העסקית שהוא מנהל באמצעות המערכת, לעובדיו, ולצדדים שלישיים שהמידע שלהם מוזן למערכת על ידו ו/או בשמו., לדוגמא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטים אודות נרוכשים של כרטיסים, אירועים, מחירים, עסקאות וכיוצ"ב.
  • מידע הנוגע למשתמש הרוכש כרטיסים באמצעות המערכת (להלן: "משתמש") כדוגמת: שם מלא, כתובת, טלפון, האירוע המבוקש, פרטי תשלום וכיוצ"ב.
  • מידע הנוגע לגולש באתר (להלן: "מבקר"), לרבות באמצעות טפסי צור קשר ו/או טכנולוגיות איסוף מידע אוטומטיות כדוגמת קוקיז וכיוצ"ב.   

מידע זה אודות משתמשים עלול להתייחס בין היתר לנתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי המעובד באתר ובמערכת משמש לצורך מתן שירותי האתר והמערכת ומאפשר לעשות בהם שימוש תקין ומלא באופן המשרת את צרכיו של המשתמש.

חלקים אחרים של המידע המעובד במערכת מתייחסים לעסק ו/או לחברה של בעל החשבון והינו חלק מהמידע העסקי וקניינו של בעל המערכת (להלן: "מידע עסקי").

המידע המוזן למערכת על ידי בעל החשבון ו/או בעבורו, לרבות המידע האישי והמידע העסקי שתחת אותו חשבון, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע האישי ו/או העסקי המוזן למערכת מלבד לצורכי המערכת ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת האינטרנט ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים במערכת, הפעלתה ותכניה, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.

בנוסף, מידע מסוים נאסף אודותיך ואודות הפעילות שלך באתר החברה ובמערכת בצורה שאינה ישירה. חלקו של מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר, כדוגמת העמודים בהם גלשת באתר, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר ותקלות טכניות. מידע זה אינו אישי והוא נשמר ומעובד על ידי החברה כחלק מהמידע שלה, לצרכי מחקר, פיתוח בקרה ושיפור של המערכת באופן כללי.

חלק אחר של המידע נשמר או מעובד בצמוד לכרטיס המשתמש שלך ו/או של איזה ממשתמשי המערכת, ומאפשר התאמה טובה יותר של שירותי המערכת עבורך. בנוסף, פרטי הכניסה, הגישה השימוש והתשלום של אחד מבעלי החשבונות ו/או המשתמשים שתחתיהם נשמרים כחלק מהמידע של החברה.

כמו כן מבקרים באתר המזינים פרטים שונים במסגרת טפסי צור קשר וכיוצ"ב, המידע שלהם מועבר למערכות החברה ונשמר ומנוהל אצלה בהתאם להוראות מדיניות זה.

חלק מהמידע הנמסר, כדוגמת פרטי כניסה וגישה לחשבון, או פרטי תשלום אודות שירותי המערכת ו/או רכישת כרטיסים, הינו מידע שחובה לספק על מנת להנות משירותי המערכת והאתר. כמובן, אין חובה להסכים לכך ו/או למסור מידע זה, אולם אם לא תספק מידע זה לא תמיד תוכל ליהנות מכל שירותי האתר והמערכת.

 

Cookies

המערכת  והאתר משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולם השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותם. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות המערכת בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך המערכת כלל לא תוכל לפעול בראוי. חלק אחר של ה- Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך במערכת. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את המערכת, להתאים אותה עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות במערכת עבורך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

בנוסף, חשוב לדעת כי בעת הגלישה באתר והשימוש במערכת מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידי החברה בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מאיתנו היתר לפרסם בשטח המערכת. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין לחברה, לאסוף באמצעותן מידע ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, לרבות כל הסכם ו/או הסכמה ישירה שבינך ובין אותו צד שלישי.

 

דואר אלקטרוני, הודעות טלפוניות והצעות שיווקיות

כחלק מהשימוש באתר המערכת תשלח אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות, למשל בעת הרישום למערכת, בעת הפקת מסמכים במערכת וכאשר קיים עדכון ו/או שינוי כלשהו הקשור במערכת. במסגרת כך אנו נשלח אליך מעת לעת ניוזלטרים, קישורים למאמרים מקצועיים, עדכונים הקשורים במערכת ובחברה, מידע אודות מבצעים וחבילות מיוחדות במערכת וכיוצ"ב.

בנוסף, ייתכן ונשלח אליך בדוא"ל מדי פעם מידע בדבר שירותים שלנו ו/או של שותפים עסקיים שלנו היכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי אחר. אנו מבקשים את הסכמתך לכך בעת הרישום למערכת, ובכל עת אתה רשאי לבקש מאתנו להפסיק ולשלוח אליך דוא"ל שיווקי זה, באמצעים המפורטים במסגרת הודעות אלו.

 

הוצאת מידע מחוץ לישראל

ככלל החברה פועלת משטחי ישראל. כל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001. במסגרת כך החברה עשויה לעשות שימוש בשירותי ענן שונים, לרבות שירותי איחסון, המבוססים על חוות שרתים הממוקמות בחו"ל.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות במערכת המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים (לרבות שירות משולב כהגדרתו לעיל), יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי;
  • בכל מקרה בו תבקש לקשר את חשבונך במערכת ו/או לתת גישה במערכת לגורם מטעמך, כדוגמת רו"ח, יועץ מס, הנהלת חשבונות ו/או מערכות צד ג' וכיוצ"ב;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או אם החברה תהיה סבורה כי היא זקוקה למידע לצורך הגנה על האינטרסים המשפטיים של החברה;
  • אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;
  • במקרה של מכירה ו/או העברה של המערכת ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;
  • במקרה שבו תבקש מאתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו.

בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים בקשר עם המערכת: פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי המערכת וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בפסקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.

 

עיון במידע, תיקון ומחיקה

ככלל המידע המאוחסן על ידי המשתמש במערכת יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות בעל החשבון. עם תום מתן השירותים וההתקשרות בין בעל החשבון ובין החברה, ובכפוף להוראות הדין ותקנון השימוש, אנו נמחק את המידע השמור במערכת.

כמו כן ייתכן כי החברה תשמור את המידע, כולו או חלקו, לתקופות שונות ו/או ארוכות יותר לצורך הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלה, לרבות התגוננות מפני כל תביעה עתידית שלך או של כל צד ג'.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכת ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

עם זאת, חשוב לשים לב ולהבחין, שהחברה אינה הבעלים של המידע האישי והמידע העסקי המנוהלים תחת כל בעל חשבון, והבעלים של מידע זה הינו בעל החשבון (למשל חברה המפקיה אירוע כלשהו ועושה שימוש במערכת סמארטיקט לצורך שיווק הכרטיסים לאירוע, הינה ה"בעלים" החוקיים של המידע של רוכשי אותם כרטיסים). כחלק מכך, בעל החשבון האחראי הישיר לטיפול בכל פנייה הנוגעת לתוכן המידע, לרבות פניות לעיון ותיקון של המידע, ועל כן החברה מפצירה בך לפנות בכל בקשה הנוגעת למידע האמור לבעל החשבון הרלבנטי.

פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו,  בדוא"ל: mail@smarticket.co.il.

אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

 

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

החברה תהיה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואתה מוזמן להתעדכן מעת לעת בשינויים אלו בעמוד מדיניות הפרטיות באתר.

 

 

עודכן לאחרונה: אפריל 2021

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים